Návod k použití

 kenzan logo - Instrukce, údržba a péče o kenzan

Věnujte maximální pozornost ustanovením a instrukcím níže, jelikož se jedná o důležité bezpečnostní pokyny.

Kenzan používejte k účelům popsaným v tomto návodu k použití:

 • Slouží výhradně k aranžování rostlin, dřevin, sušiny. Výrobek se nedoporučuje využívat pro jiné účely, než k aranžování.

 • NENÍ vhodné na hroty napichovat dřevité stonky bez jejich předchozího rozštěpení.
 • Nový kenzan, který držíte v rukou, může být kolem dokola znečištěný z výroby. Tuto černou kružnici lze snadno odstranit kartáčem na čištění společně s přípravkem na mytí nádobí.

 • Jedná se o ruční výrobek a drobné nedokonalosti na povrchu kenzanu nejsou na závadu, nemají vliv na funkčnost.

 • Jelikož primárním aspektem kenzanu je jeho hmotnost, je důležité s kenzanem zacházet opatrně a předejít pádům.

 • Nedoporučuje se, aby s kenzanem pracovaly děti bez dozoru dostatečně způsobilé osoby.

 • V případě, že s výrobkem pracujete za přítomností dětí nebo nezpůsobilých osob, dbejte vždy zvýšené opatrnosti.

 • Nesmí přijít do kontaktu s chemikáliemi (dusičnan amonný, chlorid, fluorid, peroxid vodíku, azid sodný, zirkon, acetyldodistan, oxidanty, koncentrovanou kyselinou dusičnou, kyselinu pikrovou a její deriváty) či mědí. Měď reaguje s cínem/olovem agresivně a způsobuje “díry” v materiálu. (Měď nebo desetikoruna se přidává do vody s květinami. Čistí vodu, ale v tomto případě je nevhodná).

 • Nedoporučuje se používat společně s výživou na květiny. Kenzan se může mírně znečistit, v horších případech zčerná. Určitě, ale bude možné s ním nadále pracovat. Nezmění vlastnosti materiálu.

 • Neskladujte v blízkosti neslučitelných materiálů. Uchovávejte odděleně od kyselin a silných oxidačních činidel. Neskladujte spolu s jídlem.

 • Vzdušná oxidace a změna barvy je standartní projev materiálu.

 • Usazování vodního kamene na výrobku je běžným jevem při používání.

 • Skladujte nejlépe v pevně uzavřených obalech, aby nedošlo k nechtěnému poranění.

 • Kenzan nesmí přijít do kontaktu s vysokými teplotami nad 100 stupňů. Nesmí přijít do kontaktu s ohněm či jiným tepelným zdrojem. Můžete způsobit roztavení výrobku.

 • Skladujte, co nejdále od tepelného zdroje.

 

ÚDRŽBA A PÉČE

 • Předtím než začnete dekorovat je vhodné mít kenzan vždy čistý. Bakterie uložené na povrchu mohou způsobit rychlejší odumírání rostlin. Proto po každém použití výrobek vždy očištěte.

 • Různé nečistoty můžete vyndat dlouhým tenkým předmětem, zbytky nečistot se dají odstranit vhodným štětečkem či kartáčem na nádobí. Pro desinfekci od bakterií je možné kenzan vložit do vody naředěné octem, nebo očistit prostředkem na nádobí. Nepoužívejte čistící písky, chlorové, ani jiné dezinfekční prostředky, prací prostředky ani jinou domácí chemii. V případě intenzivního zašpinění můžete použít měkký hadřík spolu s benzinovým čističem.

 • Do kenzanu nezapichujte tvrdé dřevité stonky. Silné a tvrdé stonky se vždy snažte, co nejvíce změkčit (např. rozklepáním stonků kladívkem či naříznutím).

 • Při práci s kenzanem se může stát, že se hroty ohnou. Lze je však narovnat kleštičkami, ale účinější je korektor – dutá trubička. Vyvarujte se, aby se hroty opakovaně ohýbaly o 45 – 90 stupňů neboť můžete způsobit zlomení.

LIKVIDACE ODPADU

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Kenzan můžete zaslat přímo nám na kontaktní adresu a nebo jej odevzdat na sběrné místo určené obcí pro ukládání tohoto typu odpadu. Chraňte životní prostředí – neodhazujte je do směsného domovního odpadu!

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

 • Tento výrobek nebyl testován. Posouzení možné toxicity tohoto výrobku bylo provedeno na základě porovnání s podobnými látkami.

 • Použití je zcela zdravotně nezávadné. Při běžném zacházení tedy není třeba se obávat uvolňování toxických látek do vody.

 • Hroty z ušlechtilé oceli AISI 304 jsou vhodné i pro osoby s citlivostí na nikl.

 • Kenzan může být toxický v případě vdechování malých částic, které by se uvolňovaly např. broušením. Prach může dráždit oči, dýchací orgány a kůži.

 • Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

 • Po práci s kenzanem si důkladně omyjte ruce.

 

REKLAMACE NELZE UPLATNIT V PŘÍPADĚ:

 • opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
 • mechanické poškození zboží,

 • nesprávné skladování, užívání,

 • nevhodné zacházení, obsluha nebo zanedbání péče,

 • provedení zásahu či změny parametrů,

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží uřčeno,

 • poškození v důsledku vyšší moci,

 • nedodržení pokynů v návodu,

 • drobné nedokonalosti na povrchu kenzanu nejsou na závadu, tudíž nejsou důvodem k reklamaci.

 

TIPY K ARANŽOVÁNÍ

 • Rostliny/květiny, které byly bez vody delší dobu, zakraťte a vložte do nádoby s vodou, aby se dostatečně napily. Poté můžete aranžovat s kenzanem.

 • Stonky květin před samotným aranžováním vždy zkraťte na požadovanou délku a ihned vložte do nádoby s kenzanem, který je ponořen do čisté vody tak, aby hroty byly ponořeny 2 cm pod hladinou.

 • Vodu není potřeba měnit, stačí dolévat.

 • Pokud je stonek tenký a nedrží naaranžovaný v kenzanu, je možné spodní část omotat floristickou páskou nebo vložit do dutého stonku zastřiženého na požadovanou délku.

 • V případě aranžování svícnů je možné upevnit bodce mezi hroty kenzanu tak, že se omotá spodní část bodce lepící páskou.

 • Aby kenzan neklouzal po dně nádoby, využijte oboustrannou lepící kaučukovou pásku, která kenzan lépe zafixuje.

 • Aby květinová dekorace vydržela co nejdéle, je potřeba nemíchat určité květy, které se mezi sebou nesnášejí (růže/karafiáty, narcisy, atd.). Dále záleží, v jakou denní dobu se rostliny utrhnou. Některé květiny se dávají do studené vody, jiné mají rády vodu teplou. Doporučuji nastudovat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ:

Šárka Pospíšilová, Strašín

info@kenzan.cz

 

MATERIÁL:

Pb-Sn-Sb

ušlechtilá ocel AISI 304

 

 

 

 

Zpět do obchodu