Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro www.ceskykenzan.cz

 

Obchodní podmínky týkající se e-shopu www.ceskykenzan.cz, se sídlem Strašín 146, 342 01 Sušice, IČ: 04008260, zapsané v živnostenském rejstříku u MÚ Sušice.

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Šárka Pospíšilová
Strašín 146
342 01, Sušice
Česká republika
IČ: 04008260

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Šárka Pospíšilová
info@kenzan.cz
+420 725 544 090

ADRESA (VRACENÍ ZÁSILEK)

Strašín 146
342 01, Sušice
Česká republika

Pobočka Zásilkovny:

Náměstí Svobody (jakákoliv pobočka)
342 01, Sušice

Email: sarka@kenzan.cz
Mobil: +420 725544090

Pobočka Balíkovny:

Česká pošta
341 65, Strašín

 

Email: sarka@kenzan.cz
Mobil: +420 725544090

Obsah

 1. Obecná ustanovení

 2. Cena zboží, platební podmínky

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 4. Přeprava a dodání zboží

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 6. Práva z vadného plnění
 7. Závěrečná ustanovení

 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Šárka Pospíšilová, Strašín 146, 342 01 Sušice, IČO: 04008260, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

B. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované v katalogu internetového obchodu www.ceskykenzan.cz. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 5. Cenu produktu (zboží) a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník způsobem uvedeným v bode č. 7.

 6. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

 7. Využít můžete těchto možností plateb

  • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  • bankovním převodem na základě faktury
  • dobírkou při předávání zboží
  • v hotovosti při odběru v provozovně                             

 8. Platba je jednorázová.

 9. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 10. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 11. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

C. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

 2. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

 3. Smlouvu s vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní www.ceskykenzan.cz

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,

  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 11. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 

 13. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

 14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.D. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Cena za přepravu je uvedena v zápatí webového rozhraní.

 3. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím v objednávce

  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo u smluvního partnera, který bude následně komunikován s kupujícím.

 4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího a též v tištěné podobě společně se zbožím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.E. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 3. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží může kupující zaslat email s vyplněným formulářem “Odstoupení od smlouvy”, který lze stáhnout v zápatí webového rozhraní nebo zavolat na tel. číslo +420 725544090

 • Fyzické předměty společně s fakturou doručte zpět na vlastní náklady (do 70Kč poštovné vracíme zpět) na adresu Šárka Pospíšilová, Strašín 146, 342 01 Sušice nebo na pobočky zásilkovny či balíkovny:
Pobočka zásilkovny: Náměstí Svobody (jakákoliv pobočka),, Sušice (email: sarka@kenzan.cz, tel.: 725544090
Pobočka balíkovny: Náměstí Svobody (jakákoliv pobočka), Sušice (email: sarka@kenzan.cz, tel.: 725544090)

 

 • Předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené a musí být opatřeno kopií dokladu o koupi.

  Neposílejte zboží na dobírku.

 • Peníze za produkt/zboží včetně poštovného do 70 Kč Vám budou vráceny stejným způsobem (pokud nebude uvedeno jinak), jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje.

5. Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

F. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 2. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 3. Postupy k vyřízení reklamace naleznete v reklamačním řádu na webu www.ceskykenzan.cz

 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro prodnikatele) v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, kam kupující zašle reklamované zboží nebo emailem na info@kenzan.cz.
 6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 14. Prodávající nenese odpovědnost za nevhodné zacházení se zakoupeným produktem. Zákazník je povinen se před použitím seznámit s návodem k obsluze, který je zasílán v tištěné podobě společně s kenzanem.

 15. Drobné nedokonalosti na povrchu nového kenzanu nejsou na závadu a nemají vliv na funkčnost, tudíž se  na ně nevztahuje reklamace.

 16. Kupující nemůže reklamovat takové zboží, u kterého vznikla vada:

  • opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
  • mechanickým poškozením zboží,
  • nevhodným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče,
  • provedením zásahu či změnou parametrů,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží prodejcem/výrobcem určeno,
  • poškozením v důsledku vyšší moci,
  • nedodržením pokynů v návodu.

 17. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 18. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

G. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2022